انتخاب زبان

تاریخ و زمان فعلی

شنبه, ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹
شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۸
شنبه, ۱۶ ربیع الثانی ۱۴۴۱

مدیر عامل

مرتضی باقیات اصفهانی-کارشناسی ماشین ابزار


مشاور مدیرعامل

سید حسن قائم فرد-کاردانی مکانیک


مدیریت بازرگانی

محمد علی کریمی-کارشناسی متالوژی


مدیر تحقیق و توسعه 

محمود زنده دل-دکترای تخصصی شیمی معدنی


کارشناس ارشد تحقیق و توسعه

میثم نوبخت-کارشناسی ارشد شیمی-پلیمر


کارشناس ارشد تحقیق و توسعه

اعظم رضایت-کارشناس ارشد شیمی-آلی


کارشناس ارشد تحقیق و توسعه

محمدصادق محمدی-کارشناس ارشد شیمی-تجزیه


مدیر اجرایی پروژه

سید احمد رضا قائم فرد-کارشناسی متالوژی


مدیریت مشاور مدیر عامل و مدیر برنامه ریزی و تولید

مجتبی کریمی- فارق التحصیل عمران


مدیریت امور قراردادها-مدیر امور مالی

منصور رحمتی-کارشناس ارشد مدیریت


مدیریت فناوری اطلاعات

علی عبدالصمدی- مهندسی برق


مدیریت مالی

مهری محسن پور-لیسانس حسابداری


مدیریت کنترل کیفیت

مهسا جعفری-کارشناسی ارشد مهندسی مواد