انتخاب زبان

تاریخ و زمان فعلی

شنبه, ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹
شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۸
شنبه, ۱۶ ربیع الثانی ۱۴۴۱

دانش ها ی  فنی با عناوین زیر در سازمان مالکیت معنوی ایران به ثبت رسیده است:

"تبدیل تک‌مرحله‌ای متان به متانول در دما و فشار محیط" به شماره ثبت 85880

    

" سیستم غشائی ترکیبی تراوش تبخیری برای جداسازی متانول از آب" به شماره ثبت 88746

دانش فنی زیر در سازمان حهانی مالکیت معنوی(Wipo) به ثبت رسیده است.
ONE-STEP CONVERSION OF METHANE TO METHANOL AT AMBIENT TEMPERATURE AND PRESSURE with PCT/IB2015/054899 app NO.